منوی اصلی

آدرس صحیح دانشگاه

آدرس صحیح دانشگاه جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان صحیح دانشگاه و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات بعدی از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

 

 آدرس صحیح دانشگاه با عنوان دانشکده و مرکز تحقیقات

گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
Department of Immunology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran


گروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

Department of Physiology, Faculty of Medicine, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran


آدرس صحیح کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

 

آدرس سایر مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8